Klicka här för att logga in på din Barn Owl Wireless webbsida
Tillverkare och distributörer av specialutrustning för jordbruks-, miljö- och byggindustrin.

Protimeter Building Moisture Meters

Protimeter

Fuktmätare för golv- och byggindustrin

Protimeter fuktighetslåda
(Produktkod: BLD4711)

Protimeter fuktighetslådaSkumfuktighetsboxen kan användas med Protimeter MMS och Protimeter Hygromaster.

  • Fuktighetsboxen är enkel att använda och är förseglad mot ytan av substratet som testas. ERH-läsningen är tillverkad med en Hygrostick-sensor, som levereras med MMS- eller Hygromaster-instrumentet.

Klicka på produkttiteln nedan för mer information

Saltsanalys Kit Digital Golv Hygrometer