Klicka här för att logga in på din Barn Owl Wireless webbsida
Tillverkare och distributörer av specialutrustning för jordbruks-, miljö- och byggindustrin.

Professional Crop Moisture Measurement
Slider

För fältanvändning

Starkt och lätt att använda

Protimeter Balemaster är ett 2-stycke instrument och sond som verkligen står upp till tung gård och industriell användning. Tryck kan användas för att tvinga sonden i hårda balar utan risk för instrumentet. Hjälper bestämma om balar är i ett säkert skick för att lagra eller för bedömning vid kraftuttagsintagpunkter.

Fuktmätning, Balfukt, Balfuktprobe, Balustemperatur, Bussvikt, Casella luftflödesmätare, Kontrollera viktskalor, Komplett servicepaket, Komposttemperaturövervakning, Avgrödningskalibrering, Beskärsmiljö, Beskyddande fukt, Beskärningsövervakning, Beskärningskvalitet, Beskärningskvalitet Utrustningskvalitet, Övervakningskvalitetsövervakning, Skördkvalitetsspecifikationer, Skördstemperatur, Skördvikter, Detektering av insekter, Digitala vågar, Fältkontroll, Fältkontroll Plus, Kornklinik, Grainmaster i2-S, Grainmaster i2 App, Kornfuktighet, Kornfuktighetsmätare, Korn Kornprovning, Kornkvalitet, Kornprovtagare, Kornprovtagning, Spannmålsperspektiv, Kornsensor, Spinsprut, Spannmålsspridning, Korntemperatur, Korntemperatur sond, Jordkornsmätare, Hektolitre vikt, Korninsektionsövervakning, Insektsinfestation, Insekt fällor, Insect golvfällor, Martin Lishman kornkliniker, Minitemp, Minitemp temperaturmonitor, Fukt- och temperaturgivare, Fuktmätare service, Moistur e mätning för kornbutiken, Fuktmätare för fältanvändning, Fukt- och temperatursond, Mykotoxiner, Protimeter balemaster, Protimeter temperatursond, Protimeter grainmaster, Protimeter fuktmätare, Protimeter timbermaster, Enkelt huvudspjut, Massivt kärnspjut, Straw moisture, Sträckkärna spjut, Thermo-hygrometer, Timbermaster, Whole grain meter, Woodchip fuktmätning

Professionella specifikationer
- Visar straw och höbalkfuktighet direkt
- 600mm lång sond når mitten av stora balar
- Lämplig för alla balar, inklusive Miscanthus

Balfukt, Balefuktprobe, Balustemperatur, Buselvikt, Casella luftflödesmätare, Kontrollera viktskalor, Komplett servicepaket, Komposttemperaturövervakning, Växtkalibrering, Beskärningsmiljö, Beskyddande fukt, Beskärning av grödor, Beskärningskvalitet, Skördkvalitetsutrustning, Skörd Kvalitetsövervakning, Skördkvalitetsspecifikationer, Skördstemperatur, Skördvikter, Detektering av insekter, Digitala vågar, Fältkontroll, Fältkontroll Plus, Kornklinik, Grainmaster i2-S, Grainmaster i2 App, Kornfuktighet, Kornfuktmätare, Kornövervakning, Korn sondkorn, Kornkvalitetsrisker, Kornprovtagare, Kornprovtagning, Spannmålssprutor, Kornsensor, Spinspiral, Spannmålsspannmål, Kornstemperatur, Korntemperatur sond, Jordkornsmätare, Hektolitre vikt, Korninsektionsövervakning, Insektsinfestation, Insektfångare, Insekt golvfällor, Martin Lishman sädkliniker, Minitemp, Minitemp temperaturmonitor, Fukt- och temperaturgivare, Fuktmätare service, Fuktmätning för kornmätare, fuktmätare för fältanvändning, fukt- och temperatursond, mykotoxiner, protimeter balemaster, protimeter temperatursond, protimeter kornmaster, protimeter fuktmätare, protimeter timbermaster, enkel huvud spjut, solid kärn spjut, strå fuktighet, sträck kärn spjut, termo- hygrometer, Timbermaster, Whole grain meter, Woodchip fuktmätning

Balemaster och Temp Probe

Valfria temperaturprober för korn och halm
600mm sond för kontroll av hö och halmbalttemperaturer. 1.5m korntemperatur sond finns också tillgänglig.

Perfekt för WOODCHIP
Protimeter Timbermaster är känt som det bästa instrumentet för snabb och enkel träskyddsfuktmätning. Levereras med en stark 600mm fuktgivare för att motstå tung användning.

Balfukt, Balefuktprobe, Balustemperatur, Buselvikt, Casella luftflödesmätare, Kontrollera viktskalor, Komplett servicepaket, Komposttemperaturövervakning, Växtkalibrering, Beskärningsmiljö, Beskyddande fukt, Beskärning av grödor, Beskärningskvalitet, Skördkvalitetsutrustning, Skörd Kvalitetsövervakning, Skördkvalitetsspecifikationer, Skördstemperatur, Skördvikter, Detektering av insekter, Digitala vågar, Fältkontroll, Fältkontroll Plus, Kornklinik, Grainmaster i2-S, Grainmaster i2 App, Kornfuktighet, Kornfuktmätare, Kornövervakning, Korn sondkorn, Kornkvalitetsrisker, Kornprovtagare, Kornprovtagning, Spannmålssprutor, Kornsensor, Spinspiral, Spannmålsspannmål, Kornstemperatur, Korntemperatur sond, Jordkornsmätare, Hektolitre vikt, Korninsektionsövervakning, Insektsinfestation, Insektfångare, Insekt golvfällor, Martin Lishman sädkliniker, Minitemp, Minitemp temperaturmonitor, Fukt- och temperaturgivare, Fuktmätare service, Fuktmätning för kornmätare, fuktmätare för fältanvändning, fukt- och temperatursond, mykotoxiner, protimeter balemaster, protimeter temperatursond, protimeter kornmaster, protimeter fuktmätare, protimeter timbermaster, enkel huvud spjut, solid kärn spjut, strå fuktighet, sträck kärn spjut, termo- hygrometer, Timbermaster, Whole grain meter, Woodchip fuktmätning

Perfekt för COMBINE

Budgetprisade, bärbara, robusta mätinstrument för fuktmätning som är idealisk för att kontrollera trailers eller torkningsframsteg. Med hela eller slipade kornalternativ ger båda mätarna konsekventa repeteringsvärden och kan omkalibreras för att matcha andra mätare.

Fältkontroll - helkornsmätare

Enkel scoop-åtgärd med inbyggd tryckindikator och kompressor. Resultaten visas i sekunder.

Field Check Plus - Ground Grain Meter

Integrerat sliphandtag med mätkoppar för att passa grödan och förinställd slipning. Enkel skärmnavigering.

Fuktmätare för kornaffären

Fuktmätare service

Kornkliniker