Klicka här för att logga in på din Barn Owl Wireless webbsida
Tillverkare och distributörer av specialutrustning för jordbruks-, miljö- och byggindustrin.

Grainmaster i2 firmwareuppdatering

Se till att du uppdaterar din Grainmaster i2-firmware för att garantera optimal prestanda. Följ stegen nedan för att uppdatera din Grainmaster i2.

GMI 2 App

Du kan kontrollera din nuvarande firmware genom att helt enkelt driva upp Grainmaster i2. Firmwareversionen visas kort på starta upp.

Senaste firmware: 1.05

Steg 1: Hämta GMI2 Upgrade-verktyget (endast Windows) från HÄR och spara det på en lämplig plats på din dator. Denna programvara behöver inte installeras, den öppnas helt enkelt från den nedladdade filen.

Steg 2: Hämta den senaste firmwarefilen från HÄR och spara det på en lämplig plats på din dator.

Steg 3: Anslut USB-kabeln till din dator och Grainmaster i2.

Steg 4: Ange Bootloader-läget på Grainmaster, tryck och håll upp UP- och Power-tangenterna när du slår på enheten för att gå till Bootloader-läget. Du kommer att se skärmbilden Bootloader med svart bakgrund. Om det här är första gången Grainmaster har anslutits till datorn kan du behöva vänta på att Windows ska installera drivrutinen. Denna process är automatisk. Om enheten slås av efter denna process, skriv du bara in Bootloader-läget igen.

Steg 5: Säkerställa Bootloader-läget är aktivt på Grainmaster i2, öppna GMI2 Upgrade-verktyget.

Steg 6: När verktyget GMI2 Upgrade öppnas ska det automatiskt anslutas till Grainmaster. Om inte, klicka bara på ansluta.

Steg 7: Klicka nu på Update och välj den fasta programfilen du laddade ner i steg 2.

Steg 8: Vänta tills den nya firmware körs. När detta är klart kommer Grainmaster i2 att visas. Om du trycker på OK stängs verktyget GMI2 Upgrade. Grainmaster i2 återställs automatiskt och kan sedan kopplas från datorn.

Steg 9: DETTA STEG ÄR KRITISKT! UNDANTAG ATT GÖRA, SOM SKA RESULTAT I INAKKURERANDE FJÄRTESLÄSNINGAR. När du har kopplat från Grainmaster i2 från USB-kabeln behöver enheten återställas. Ange konfigurationsmenyn genom att hålla på standby-knappen och tryck på strömbrytaren för att slå på enheten. Gå igenom menyn tills du hittar återställningen, välj ja och tryck sedan på strömbrytaren för att spara inställningarna. När du återställt är Grainmaster i2 nu redo att användas. Mer information om konfigurationsmenyn finns på sidan 11 i användarhandboken.