Klicka här för att logga in på din Barn Owl Wireless webbsida
Tillverkare och distributörer av specialutrustning för jordbruks-, miljö- och byggindustrin.

Professional Crop Moisture Measurement
Slider

Kornkliniker för fuktmätare

För en enkel kalibreringskontroll - varför inte delta i någon av våra fuktmätare sädkliniker?

Vi håller vattenmätarkliniker hos maskinhandlare och andra, upp och ner i landet vid olika tidpunkter under första halvåret varje år.

Det är en chans för dig att ta med din mätare och kontrollera den mot kända testprover. Vår servicepersonal står till hands för att ge råd om ändringar eller reparationer som kan krävas för att få mätaren till standard.

Om mätaren är korrekt kalibrerad utfärdar vi ett certifikat som kan användas för att uppfylla kvalitetssäkringsinspektioner.

kornkliniker

Fuktmätare för kornaffären

Fuktmätare för fältbruk

Fuktmätare service