Klicka här för att logga in på din Barn Owl Wireless webbsida
Tillverkare och distributörer av specialutrustning för jordbruks-, miljö- och byggindustrin.

RETRO FIT

Från uppgradering av gamla maskiner för att konvertera nya maskiner har Bourgault Tillage Tools monterats på de flesta tillverkarna av tandkultivatorer och borrar.

Klicka på bilderna nedan för att upptäcka några av alternativen för att uppdatera eller konvertera din maskin:

Speed-Loc

Snabbväxlingspoäng

Snabbbytesborrningssystem

Mångsidigt öppningssystem (NEW!)