Klicka här för att logga in på din Barn Owl Wireless webbsida
Tillverkare och distributörer av specialutrustning för jordbruks-, miljö- och byggindustrin.

Villkor

Returrätt

Att kräva enligt garantin ska den fullständiga enheten eller delen returneras på fordons bekostnad till Martin Lishman Ltd med en skriftlig förklaring av problemet. Om det skulle uppstå defekter eller fel som orsakats av felaktiga delar eller utförande, kommer det att repareras eller bytas ut och returneras till fordringsägaren utan kostnad. Om ett garantikrav avslås, kommer kostnaden för ersättning eller reparation att anmälas till käranden innan något arbete utförs.

Eventuella garantianspråk kommer automatiskt att ogiltigförklaras om enheten har modifierats eller internt manipulerats på något sätt. Tillverkarna täcker inte garantins skada eller fel som uppstår på enheten som orsakats av olämplig användning eller användning inte i enlighet med bruksanvisningen för enheten.

Martin Lishman Ltd får under inga omständigheter återbetala kostnader som är förknippade med garantianspråk om dessa kostnader har uppkommit utan överenskommelse i förväg.

Under garantierna för enheten under inga omständigheter överskrider ansvaret kostnaderna för ersättning eller reparation. Tillverkarna och Martin Lishman Ltd är inte ansvariga för någon följd eller indirekt förlust som köpare eller användare av enheten uppstår, oavsett om denna förlust härrör från korrekt eller felaktig användning, defekt eller fel som orsakats av felaktiga delar eller utförande eller på något annat sätt. Icke-uttömmande illustrationer av följd eller indirekt förlust är förlust av vinst, förlust av kontrakt och fastighetsskada.

Martin Lishman Service och reparationsförfarande

Om du behöver returnera en produkt till oss, ladda ner och fyll i formuläret nedan och skicka det tillbaka till oss. Vänligen fyll i alla fält efter bästa kännedom. Vår serviceavdelning kommer då att kontakta dig för att informera dig om våra resultat.

Senaste Tweet

  • Laddar tweets ...

Gilla oss på facebook

Facebook Pagelike Widget

Alla Produkter